Plaats bevalling thuis of in het ziekenhuis?

Plaats bevalling thuis of in het ziekenhuis?

Als je zwangerschap ongecompliceerd verloopt en de bevalling tussen 37 en 42 weken plaats vindt, mag je zelf kiezen of je thuis of in het ziekenhuis wil bevallen. Denk samen met je partner na over wat jullie prettig zouden vinden. Tijdens de controle rond 34 weken bespreken we jullie voorkeur.

Het besluit waar je gaat bevallen wordt pas echt genomen tijdens de bevalling. Als de gezondheid en veiligheid van jou en de baby het toelaten, mag je zelf kiezen waar je wil bevallen. Soms is er een indicatie om in het ziekenhuis te bevallen. Denk hierbij aan medicijngebruik door de moeder, een complicatie bij een eerdere bevalling of een hoog BMI. In het geval van zo’n plaatsindicatie begeleiden wij de bevalling in het ziekenhuis. Ook zijn er indicaties die er toe leiden dat de zorg rondom de bevalling helemaal van ons overgenomen wordt door de verloskundige of gynaecoloog van het ziekenhuis. Dit is het geval als je bijvoorbeeld al eerder bevallen bent door middel van een keizersnede, er bijzonderheden zijn ten aanzien van de groei van de baby of er sprake is van een hoge bloeddruk.

Wij begeleiden bevallingen in 3 ziekenhuizen in onze regio: