Stagiaires

Stagiaires

In Verloskundig Centrum Verde bieden wij verloskundigen in opleiding de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. Van de opleiding Verloskunde is stage een groot en belangrijk onderdeel. Wij delen graag onze kennis van en liefde voor ons bijzondere vak en helpen in de ontwikkeling van aanstaande collega’s.

Indien er stagiaires aanwezig zijn in onze praktijk, zal dit bekend gemaakt worden. Mochten jullie bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een verloskundige in opleiding tijdens een controle, de bevalling of kraamvisite, kunnen jullie dit altijd bespreken met de verloskundige.

Afbeelding